Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony - Certyfikaty

Ramowe Programy Szkolenia opracowali najlepsi Specjaliści, Policjanci z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Gwarantujemy wysoki poziom zajęć, które będą prowadzone przez wykładowców legitymujących się wieloletnią pracą w Ochronie i Policji. Uprzejmie informujemy, że słuchacze kursu otrzymują świadectwa potwierdzające uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r. Nasze dyplomy honorowane są  przez Wojewódzkie Komendy Policji na terenie całego kraju.
Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony ADEPT jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod nr ewidencyjnym 2.04/00071/2009.
Należy podkreślić, że istnieje możliwość rozszerzenia kursu, o szkolenie z organizacji zabezpieczenia imprez masowych, które kończy się uzyskaniem świadectwa uprawniającego do pracy w charakterze członka służb porządkowych. Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz szkolenie strzeleckie będą odbywały się w Bydgoszczy.
Dotychczas przeszkoliliśmy ok. 1300 osób ubiegających się o licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej, oraz ponad 700 osób ubiegających o licencję II stopnia.

Wszelkie prawa zastrzeżone - ADEPT - Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony