Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM SZKOLENIOWE AGENTÓW OCHRONY ADEPT W BYDGOSZCZY ul. Ogrody 17/84.

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu: Przeprowadzenia szkoleń oraz kursów, zawarcia i realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania rachunków, regulowania płatności.Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez: oferty 2 lata a rachunki 5 lat lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do instytucji trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; uzyskania wyczerpującej informacji dot.: o występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, o celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; o stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; o ewentualnym źródle pozyskania danych; o udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Wszelkie prawa zastrzeżone - ADEPT - Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony