Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony - Współpraca

Instytucje współpracujące:
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej ( REKONWERSJA ), ul. Warszawska 10  Bydgoszcz.
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Toruniu,
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy,
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu,
Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi,
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu.
Wszelkie prawa zastrzeżone - ADEPT - Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony