Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony - Wymagania

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej może zostac osoba, która m.in.

  1. ukończyła 21 lat,
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy sie przeciwko niej postepowanie karne o takie przestępstwo,
  3. ma pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioklasową szkołę podstawową,
  5. posiada nienaganną opinię wydaną przez własciwy organ Policji,
  6. ukończyła obowiązkowe szkolenie dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r. W sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,
  7. cieszy się dobrym stanem zdrowia.


Wszelkie prawa zastrzeżone - ADEPT - Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony