Przepisy RODO

 Start / Przepisy RODOCentrum Szkoleniowe Agentów Ochrony - Przepisy RODO

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM SZKOLENIOWE AGENTÓW OCHRONY ADEPT W BYDGOSZCZY ul. Ogrody 17/84.

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu: Przeprowadzenia szkoleń oraz kursów, zawarcia i realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania rachunków, regulowania płatności.Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez: oferty 2 lata a rachunki 5 lat lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do instytucji trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych; uzyskania wyczerpującej informacji dot.: o występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, o celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; o stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; o ewentualnym źródle pozyskania danych; o udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Kontakt z nami

 

 

    • ul. Toruńska 151,
      85-880 Bydgoszcz
    • +48 601 918 210
    • kontakt@adept.bydgoszcz.pl

 

 

 

 

Czym jest ADEPT?


 

 

Jesteśmy profesjonalną placówką działającą w systemie oświaty która przez szereg wykładów oraz ćwiczeń merytorycznie przygotowuje swoich słuchaczy do pracy w charakterze konwojent, pracownik grupy interwencyjnej, inspektor ochrony, szef ochrony. Tematyka szkoleń teoretycznych jak i praktycznych zgodna jest z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r.


Dowiedz się więcej!

 

Wizytówka QR CODE