Rekrutacja

 Start / RekrutacjaPrzebieg rekrutacji w naszym Centrum Szkolenia Agentów Ochrony.

Aby zapisać się na kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej należy skontaktować się z CSAO ADEPT drogą telefoniczną (601918210) lub poprzez pocztę e-mail i umówić się na spotkanie w celu uiszczenia opłaty oraz wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

W kursie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej może uczestniczyć osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) ukończyła 21 lat;
3) ukończyła conajmniej gimnazjum;
4) ma pełna zdolność do czynności prawnych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne i nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne o takie przestepstwo;
6) posiada nienaganną opinię
7) posiada zdolnosc fizyczną i psychiczną pozwalającą uczestniczyc w szkoleniu.

Kontakt do nas: +48 601 918 210 Zapraszamy do kontaktu z nami, na pewno rozwiejemy wszelkie wątpliwości, jeśli takowe istnięją! ZAPRASZAMY!


Centrum Szkolenia Agentów Ochrony ADEPT
otwiera nowe horyzonty!

KURS NA LICENCJE DETEKTYWA!


Kontakt z nami

 

 

    • ul. Toruńska 151,
      85-880 Bydgoszcz
    • +48 601 918 210
    • kontakt@adept.bydgoszcz.pl

 

 

 

 

Czym jest ADEPT?


 

 

Jesteśmy profesjonalną placówką działającą w systemie oświaty która przez szereg wykładów oraz ćwiczeń merytorycznie przygotowuje swoich słuchaczy do pracy w charakterze konwojent, pracownik grupy interwencyjnej, inspektor ochrony, szef ochrony. Tematyka szkoleń teoretycznych jak i praktycznych zgodna jest z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r.


Dowiedz się więcej!

 

Wizytówka QR CODE