Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony - Kontakt


Adres: ul. Toruńska 151

85-023 Bydgoszcz
Telefon: 601918210
email: kontakt@adept.bydgoszcz.pl

Szybki kontakt:


"; $msg .= "E-Mail: $_POST[email]\n\n

"; $msg .= "Temat: $_POST[temat]\n\n
"; $msg .= "Treść zapytania:
".nl2br($_POST[zapytanie])."
"; //$to = "kontakt@faktum.bydgoszcz.pl"; $to = 'kontakt@adept.bydgoszcz.pl'; $subject = "Zapytanie ze strony www.adept.bydgoszcz.pl od użytkownika $_POST[imie]"; $mailheaders .= "From: $_POST[email] \n"; $mailheaders.= "MIME-Version: 1.0\n"; $mailheaders.= "Content-Type: text/html; \n"; $mailheaders.= "\tcharset=\"UTF-8\"\n"; $mailheaders.= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n"; $sendme = ""; if (isset($_POST['sendtome2']) && $_POST['sendtome2'] == '1') {$sendme = '1'; } else {$sendme = '0'; } mail($to, $subject, $msg, "From:"."$_POST[email]"."\r\nReply-To:"."$_POST[email] \r\n"."$mailheaders") or die('Nie udało się wysłać wiadomości'); /* wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia */ echo "Wiadomość została wysłana. Dziękujemy."; $to2='maciej@mfaktor.pl'; mail ($to2, $subject, $msg."

info: ".$sendme, "From:"."$_POST[email]"."\r\nReply-To:"."$_POST[email] \r\n"."$mailheaders"); if (isset($_POST['sendtome2']) && $_POST['sendtome2'] == '1') { // tworzona jest wiadomość dla klienta // zmienna $message1 zawiera treść wiadomości dla klienta $msg1 .= "Imię i Nazwisko lub nazwa firmy: $_POST[imie]\n\n

"; $msg1 .= "E-Mail: $email\n\n

"; $msg1 .= "Temat: $_POST[temat]\n\n

"; $msg1 .= "Treść zapytania:
".nl2br($_POST[zapytanie])."\n\n
"; $msg1 .= "

-------------------------------------
Kontakt z nami:
kontakt@adept.bydgoszcz.pl"; $email11 = "kontakt@adept.bydgoszcz.pl"; $to1 = "$_POST[email]"; $subject1 = "Kopia formularza kontaktowego ze strony www.adept.bydgoszcz.pl"; $mailheaders1 .= "From: kontakt@adept.bydgoszcz.pl \n"; $mailheaders1 .= "Nadawca: $_POST[email] \n"; $mailheaders1.= "MIME-Version: 1.0\n"; $mailheaders1.= "Content-Type: text/html; \n"; $mailheaders1.= "\tcharset=\"UTF-8\"\n"; $mailheaders1.= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n"; //dać emaile zamiast EEEMMAAAIILLLl mail($to1, $subject1, $msg1, "From: kontakt@adept.bydgoszcz.pl \r\nReply-To:kontakt@adept.bydgoszcz.pl \r\n".$mailheaders1) or die('
Błąd wysyłania kopii maila
'); ;} }//koniec if empty true else {echo "Wypełnij wszystkie pola!";} ;}//koniec if submit // ?>
Imię i nazwisko: *
Adres e-mail: *
Temat:
Wiadomość *
UWAGA: Pola oznaczone * są polami wymaganymi.
Wszelkie prawa zastrzeżone - ADEPT - Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony